Select your preferred language from the list below:

Arabic Greek Polish
Czech Hebrew Portuguese
Chinese Simplified Hungarian Romanian
Chinese Traditional Japanese Russian
German Korean Slovakian
English Spanish   Turkish
  French        

Czysta instalacja systemu Windows 8 na notebookach ThinkPad i Lenovo serii B, E, K, M i V — informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera instrukcje czystej instalacji systemu operacyjnego Microsoft(R) Windows(R) 8 na notebookach ThinkPad(R) i Lenovo serii B, E, K, M i V. Należy mieć na uwadze, że Lenovo(R) nie gwarantuje, że każda funkcja i operacja opisane w dokumentacji firmy Lenovo lub Microsoft będzie działać lub jest pozbawiona ograniczeń. Do prawidłowego działania komputera mogą być wymagane specjalne programy narzędziowe dla komputerów stacjonarnych lub sterowniki urządzeń. Te narzędzia i sterowniki urządzeń mogą różnić się w zależności od modelu komputera. Należy je pobrać i mieć do nich dostęp po instalacji. Konkretne narzędzia i sterowniki urządzeń można pobrać z serwisu WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support.

Przed czystą instalacją systemu Windows 8

Podczas przeprowadzenia czystej instalacji systemu Windows 8 należy mieć na uwadze poniższe środki ostrożności:

Przeprowadzanie czystej instalacji systemu Windows 8

Aby przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 8:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Następnie rozpocznie się inicjowanie instalacji systemu Windows.

 2. Po pojawieniu się monitu skonfiguruj opcje wyświetlane na ekranie, takie jak format godziny i waluty oraz klawiatura lub metoda wprowadzania tekstu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
 4. Po wyświetleniu monitu o wpisanie klucza produktu systemu Windows 8 wpisz 25-znakowy klucz produktu systemu Windows 8. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie Postanowienia licencyjne uważnie przeczytaj postanowienia licencyjne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy, skontaktuj się z firmą Microsoft w celu ich wyjaśnienia. Jeśli wyrazisz zgodę na nie, kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne i kliknij przycisk Zaakceptuj, aby kontynuować.

  Uwaga: aby kontynuować, należy zgodzić się na postanowienia licencyjne.

 6. Po wyświetleniu okna „Jakiego typu instalację chcesz wykonać?” kliknij opcję Niestandardowa: tylko zainstaluj system Windows (zaawansowane).
 7. Po wyświetleniu okna „Gdzie chcesz zainstalować system Windows?” wybierz partycję, na której planujesz zainstalować system Windows 8.

  Uwagi:

 8. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Podczas instalacji komputer kilkakrotnie zostanie ponownie uruchomiony automatycznie.
 9. Kiedy zostanie wyświetlone okno Personalizacja, wybierz kolor i wpisz nazwę komputera. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Po wyświetleniu okna Ustawienia kliknij przycisk Użyj ustawień ekspresowych, aby użyć ustawień ekspresowych, lub kliknij opcję Dostosuj, aby dostosować ustawienia.
 11. Po wyświetleniu okna Zaloguj się na komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Po odtworzeniu nagrania demonstracyjnego w technologii Flash zostanie przeprowadzone logowanie i wyświetlony ekran startowy systemu Windows 8.
 12. Pobierz i zainstaluj program ThinkVantage(R) System Update 5.0 lub nowszy z serwisu WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support, aby zainstalować zgodne z systemem Windows 8 sterowniki i programy narzędziowe.

Znaki towarowe

Lenovo, ThinkPad i ThinkVantage są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.