Select your preferred language from the list below:

Arabic Greek Polish
Czech Hebrew Portuguese
Chinese Simplified Hungarian Romanian
Chinese Traditional Japanese Russian
German Korean Slovakian
English Spanish   Turkish
  French        

Obmedzenia týkajúce sa aplikačného softvéru pri aktualizácii na systém Windows 8.1 na prenosných počítačoch radu ThinkPad a Lenovo B, E, K, M a V

Tento dokument obsahuje dôležité informácie o aplikačnom softvéri pri aktualizácii operačného systému počítača zo systému Microsoft(R) Windows(R) 8 na systém Windows 8.1. Pokyny na vykonanie aktualizácie na systém Windows 8.1 zo systému Windows 8 nájdete v dokumente Vykonanie aktualizácie na systém Windows 8.1 zo systému Windows 8 na prenosných počítačoch radu ThinkPad a Lenovo B, E, K, M a V – všeobecné informácie.

Aplikácie, ktoré sa odporúča odinštalovať pred vykonaním aktualizácie na systém Windows 8.1 (aplikácie od spoločnosti Lenovo)

Nasledujúce aplikácie nie sú kompatibilné so systémom Windows 8.1. Pred vykonaním aktualizácie na systém Windows 8.1 sa odporúča odinštalovať ich. Aktualizáciu na systém Windows 8.1 môžete vykonať aj bez odinštalovania týchto aplikácií, no pri ich používaní v systéme Windows 8.1 sa môžu vyskytnúť problémy. Po vykonaní aktualizácie na systém Windows 8.1 vyhľadajte najnovšiu verziu aplikácie alebo alternatívnu aplikáciu, ktorá podporuje systém Windows 8.1, na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support. Vo vašom počítači nemusia byť k dispozícii všetky tu uvedené aplikácie.

Aplikácie, ktoré sa odporúča odinštalovať pred vykonaním aktualizácie na systém Windows 8.1 (aplikácie od tretích strán)

Nasledujúce aplikácie nie sú kompatibilné so systémom Windows 8.1. Pred vykonaním aktualizácie na systém Windows 8.1 sa odporúča odinštalovať ich. Aktualizáciu na systém Windows 8.1 môžete vykonať aj bez odinštalovania týchto aplikácií, no pri ich používaní v systéme Windows 8.1 sa môžu vyskytnúť problémy. Po vykonaní aktualizácie na systém Windows 8.1 vyhľadajte najnovšiu verziu aplikácie alebo alternatívnu aplikáciu, ktorá podporuje systém Windows 8.1, na webovej lokalite predajcu aplikácie.

Názov aplikácie

Názov predajcu (tretej strany)

AMD(R) Catalyst(TM) Control Center

AMD

Dolby Home Theater

Dolby

Intel(R) PROSet/Wireless Bluetooth Software

Intel

Intel Smart Connect Technology Settings

Intel

Intel Wireless Display(WiDi)

Intel

PowerDVD Create

CyberLink

ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software

Broadcom

Ochranné známky

Lenovo, ThinkPad a ThinkVantage sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách.

AMD je registrovaná ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Intel je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA alebo iných krajinách.

Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.