Select your preferred language from the list below:

Arabic Greek Polish
Czech Hebrew Portuguese
Chinese Simplified Hungarian Romanian
Chinese Traditional Japanese Russian
German Korean Slovakian
English Spanish   Turkish
  French        

Čistá inštalácia operačného systému Windows 8.1 na stolových počítačoch ThinkCentre a ThinkStation – všeobecné informácie

Tento dokument obsahuje pokyny na vykonanie čistej inštalácie operačného systému Microsoft(R) Windows(R) 8.1 na stolových počítačoch ThinkCentre(R) a ThinkStation(R). Spoločnosť Lenovo(R) neručí za to, že všetky funkcie a činnosti uvedené v dokumentácii spoločnosti Lenovo alebo Microsoft budú fungovať alebo budú použiteľné bez obmedzení. Na správne fungovanie počítača sú potrebné určité počítačové nástroje alebo ovládače zariadení. Tieto nástroje alebo ovládače zariadení sa môžu líšiť v závislosti od modelu počítača. Po vykonaní inštalácie ich prevezmite a majte ich k dispozícii. Tieto špecifické nástroje a ovládače zariadení nájdete na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pred vykonaním čistej inštalácie systému Windows 8.1

Pred vykonaním čistej inštalácie systému Windows 8.1 vykonajte nasledujúce opatrenia:

Vykonanie čistej inštalácie systému Windows 8.1

Ak chcete vykonať čistú inštaláciu systému Windows 8.1, postupujte takto:

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Potom sa začne inicializácie inštalácie systému Windows.

 2. Keď sa zobrazí výzva, nakonfigurujte možnosti na obrazovke, ako je napríklad formát času a meny, klávesnica alebo metóda vstupu. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
 4. Keď sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key systému Windows 8.1, zadajte 25-znakový kód Product Key systému Windows 8.1. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. V okne Licenčné podmienky si pozorne prečítajte licenčné podmienky. S prípadnými otázkami alebo problémami sa obráťte na spoločnosť Microsoft. Ak súhlasíte, kliknite na položku Akceptujem licenčné podmienky a potom kliknite na položku Akceptovať.

  Poznámka: Ak chcete pokračovať, musíte súhlasiť s licenčnými podmienkami.

 6. Keď sa zobrazí okno „Aký typ inštalácie chcete vykonať?“, kliknite na položku Vlastná: inštalovať iba systém Windows (rozšírená).
 7. Keď sa zobrazí okno „Kam chcete nainštalovať systém Windows?“, vyberte oblasť, do ktorej chcete systém Windows 8.1 nainštalovať.

  Poznámky:

 8. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite inštaláciu. Počas inštalácie sa počítač niekoľkokrát automaticky reštartuje.
 9. Keď sa zobrazí okno Prispôsobiť, vyberte farbu, ktorá sa vám páči, a zadajte názov počítača. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. Keď sa zobrazí okno Nastavenie, kliknite na položku Použiť expresné nastavenie, ak chcete použiť expresné nastavenie, alebo kliknite na položku Prispôsobenie, ak chcete prispôsobiť nastavenia.
 11. Keď sa zobrazí okno Prihlásenie do počítača, podľa pokynov na obrazovke nastavte meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Po prehratí ukážky budete prihlásení a zobrazí sa domovská obrazovka systému Windows 8.1.
 12. Prevezmite a nainštalujte program ThinkVantage(R) System Update 5.03 alebo novšiu verziu z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support, pomocou ktorého nainštalujte ovládače zariadení a nástroje kompatibilné so systémom Windows 8.1.
 13. Nainštalujte aplikácie od spoločnosti Lenovo, ktoré získajte z obchodu Windows Obchod vyhľadaním výrazu Lenovo.

Ochranné známky

Lenovo, ThinkCentre, ThinkStation a ThinkVantage sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA a ďalších krajinách.

Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.