Select your preferred language from the list below:

Arabic Greek Polish
Czech Hebrew Portuguese
Chinese Simplified Hungarian Romanian
Chinese Traditional Japanese Russian
German Korean Slovakian
English Spanish   Turkish
  French        

Instrukcja aktualizacji Windows® 8.1

W tym dokumencie opisano kroki instalacji systemu operacyjnego Microsoft Windows® 8.1 na obsługiwanych komputerach Ideapad. Znajdują się tu również wskazówki, porady i ograniczenia wykryte podczas testów systemu Windows® 8.1 na obsługiwanych komputerach Ideapad.

W niektórych przypadkach dokument sugeruje, aby podjąć określone kroki przed instalacją lub aktualizacją do systemu Windows® 8.1. Dlatego zaleca się przeczytać cały dokument przed zainstalowaniem systemu Windows® 8.1 i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Firma Lenovo dostarcza sterowniki, informacje i wszelkie powiązane dokumentacje lub usługi W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”), bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, a w szczególności DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE MATERIAŁY TE NIE NARUSZAJĄ PRAW STRON TRZECICH. NIEKTÓRE USTAWODAWSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH NABYWCÓW. W TAKIM PRZYPADKU GWARANCJE TAKIE MAJĄ ZASTOSOWANIE JEDYNIE W MAKSYMALNIE WYMAGANYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE I CZASIE. Jeśli firma Lenovo udziela gwarancji na nowo zakupione produkty Lenovo, są one określone w odpowiedniej Ograniczonej Gwarancji Lenovo, a w przypadku programów licencjonowanych Lenovo — w odpowiedniej Umowie Licencyjnej programu Lenovo. Niniejszy dokument może zawierać nieścisłości techniczne, pominięcia i błędy drukarskie.

Uwaga:W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA LENOVO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI, SZKODY OSÓB TRZECICH, SZKODY UBOCZNE LUB INNE EKONOMICZNE SZKODY NASTĘPCZE, NAWET JEŚLI FIRMA LENOVO ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

1. Zgodność modeli

Aby upewnić się, że twój model komputera jest przeznaczony dla tej aktualizacji, przejdź do: http://www.lenovo.com/support/windows8.1. Podczas uaktualniania systemu operacyjnego komputera do systemu Windows® 8.1 program instalacyjny systemu Windows® 8.1 skanuje komputer w celu sprawdzenia, czy jest on gotowy do obsługi systemu Windows® 8.1. Przeglądając wyniki operacji skanowania, można zapoznać się z problemami, które mogą uniemożliwić uaktualnienie do systemu Windows® 8.1.

Uwagi:
 • Komputer Ideapad może obsługiwać tylko bieżącą konfigurację sprzętu i oprogramowania, która została wstępnie zainstalowana. Z tego powodu może nie być zalecane aktualizowanie komputera w zależności od konkretnej konfiguracji. Jest to spowodowane tym, że obecnie nie można rozwiązać niektórych problemów sprzętowych.
 • Aktualizacja następujących modeli do systemu Windows® 8.1 nie jest zalecana, ponieważ dostawca nie może obecnie rozwiązać pewnych problemów związanych z grafiką VGA.
  • U310, U410, U510, U410 Touch, U310 Touch;
  • Z500 Touch, Z500, Z400, Z400 Touch, Z380, Z480, Z580, Z485, Z585;
  • S300, S400, S400u, S400 Touch, S405, S206, G485, G585, N480.
 • Następujące modele nie obsługują aktualizacji do systemu Windows® 8.1:
  • Y480, Y485 i Y580 z konfiguracją dysk SSD + HDD;
  • S206 wyposażony w procesor inny niż E450, E300, E1-1200, E2-1800 lub C60.
 • Komputer Yoga 11 jest wyposażony w system Windows® RT i obsługuje tylko aktualizację poprzez sklep Windows Store.

2. Wpływ na komponenty sprzętowe i ustawienia po wykonaniu aktualizacji

Po wykonaniu aktualizacji system operacyjny może utracić niektóre funkcje, a także mogą wystąpić pewne problemy z oprogramowaniem. W takim przypadku może pomóc zainstalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows, sterowników i programów.

Także niektóre urządzenia peryferyjne mogą być niezgodne z systemem Windows® 8.1.

Aktualizacja do systemu Windows® 8.1 (X86 X64)

Aktualizacja do systemu Windows® 8.1 może wpłynąć na następujące składniki i funkcje:

 • Ambient Light Sensor (ALS)
 • Dźwięk
 • Bluetooth
 • Jasność
 • Kamera
 • Wyświetlacz
 • Grafika
 • Hotkey
 • Intel Rapid Storage Technology (IRST)
 • RapidDrive
 • Radio
 • Zgodność urządzeń peryferyjnych
 • Czujnik
 • Touchpad
 • Windows Recovery Environment (WinRE)
 • Sieć bezprzewodowa
 • Port USB
 • Interfejs użytkownika
 • ...

Poniższa tabela przedstawia przykłady kilku problemów krytycznych i wskazówki dotyczące ich rozwiązania.

 
Objawy
Rozwiązania
1
Interfejs Bluetooth/sieci bezprzewodowej nie działa prawidłowo (żółty wykrzyknik w Menedżerze urządzeń lub niektóre funkcje są niedostępne). Odwiedź witrynę pomocy technicznej Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support/windows8.1, aby pobrać nowe sterowniki interfejsu Bluetooth/sieci bezprzewodowej.
2
Klawisz funkcyjny trybu samolotowego nie działa. Odinstaluj program Energy Management lub Energy Manager i zainstaluj go ponownie. Klawisz funkcyjny trybu samolotowego będzie znowu działać.
3
Występuje problem ze sterownikiem lub w Menedżerze urządzeń pojawia się żółty wykrzyknik. Odwiedź witrynę pomocy technicznej Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support/windows8.1, aby pobrać nowe sterowniki.
4
Po zaktualizowaniu komputera z serii Yoga pojawiają się problemy z czujnikiem. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe czujnika i wykonaj kalibrację.
5
Po zaktualizowaniu może być konieczne zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu Windows. Jednak po zaktualizowaniu systemu Windows nie można regulować jasności w komputerach U310, U410, U510, U410 Touch, U310 Touch, Z500 Touch, Z500, Z400, Z400 Touch, Z380, Z480, Z580, Z485, Z585, S300, S400, S400u, S400 Touch, S405, S206, G485, G585, i N480. Odinstaluj sterownik VGA i zainstaluj oryginalny sterownik.
Uwagi:
 • Po zaktualizowaniu funkcja WiDi niektórych kart bezprzewodowych firmy Intel nie będzie obsługiwana.
 • Jeśli aktualizacja jest wykonywana przy użyciu dostępnego w sprzedaży systemu Windows® 8 lub bezpośrednio z systemu Windows® 7, wyłączone lub niedostępne funkcje mogą obejmować wprowadzanie wielodotykowe, PBR, Security Boot, Sklep z aplikacjami Lenovo itp.
 • Inne funkcje, których może dotyczyć problem, obejmują klawisze funkcyjne, funkcję jasności, klawisz systemu Windows itp.

Aktualizacja do systemu Windows® RT 8.1

Aktualizacja do systemu Windows® RT 8.1 może wpłynąć na następujące składniki i funkcje:

 • Ambient Light Sensor (ALS)
 • Akumulator
 • Bluetooth
 • Kamera
 • Wyświetlacz
 • Hotkey
 • Zgodność urządzeń peryferyjnych
 • Przywracanie
 • Ustawienia
 • Touchpad
 • Interfejs użytkownika
 • ...
Uwaga: Aby zaktualizować do systemu Windows® RT 8.1, należy na komputerze zainstalować najnowsze aktualizacje systemu Windows.

Ograniczenia projektu systemu Windows® 8.1 wprowadzone przez firmę Microsoft

Ponieważ Windows® 8.1 to nowy system operacyjny, niektóre zachowania wynikają z jego natury, a nie stanowią problemów spowodowanych przez aktualizację. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

 • Pojawianie się losowych znaków podczas instalacji jest normalnym zjawiskiem, które zniknie po zakończeniu całego procesu aktualizacji.
 • Po zaktualizowaniu nie istnieje żadna wartość indeksu wydajności systemu Windows (WinEI).
 • System Windows® 8.1 zawiera nowe aplikacje, dlatego interfejs użytkownika (np. ekran startowy) może się różnić.
 • Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy identyfikatora SSID (Service Set Identifier) nie będzie można zresetować identyfikatora SSID i pojawi się komunikat estimated usage 0MB since a moment ago (Szacowane użycie 0 MB przez ostatnią chwilę).
 • Dim the display (Przygaś ekran) nie jest wyświetlane podczas edycji ustawień planu. To nowe zachowanie zostało zaprojektowane dla systemu Windows® 8.1. Przygaszenie ekranu nastąpi na 15 sekund przed jego wyłączeniem.
 • Po wykonaniu aktualizacji z systemu Windows® 7 do Windows® 8.1 w elementach planu zasilania brakuje pozycji „S3”. Jest to normalne zjawisko, ponieważ wykonano proces aktualizacji z systemu Windows® 7 do Windows® 8.1, który nie powoduje migracji istniejących sterowników. Aby zainstalować działający sterownik, można odwiedzić witrynę dostawcy lub witrynę Windows Update.
 • Ekran startowy oferuje dwa dodatkowe poziomy elastyczności w zakresie układu i rozmiaru kafelków. Nie wszystkie programy obsługują wszystkie cztery rozmiary.
 • Ikona nowo zainstalowanego programu może utknąć w widoku Wszystkie aplikacje. Ikona pojawi się na ekranie startowym dopiero po jej przypięciu.
 • Aby dostosować kafelek w systemie Windows® 8, można posunąć go w górę lub w dół w celu wybrania, a następnie zmienić jego rozmiar, odpiąć, odinstalować itd. Gest posuwania został usunięty w systemie Windows® 8.1. Tryb edycji można obecnie wywołać przy użyciu tradycyjnego długiego naciśnięcia.
 • Ekran startowy nie zmienia się wraz z ustawieniem DPI.
 • System Windows® 8.1 nie może wyszukiwać sieci bezprzewodowych ad-hoc.
 • We właściwościach systemu w dalszym ciągu wyświetlane jest logo systemu Windows® 8, a nie systemu Windows® 8.1.
 • Tryb samolotowy, Wi-Fi i Bluetooth można włączyć jednocześnie w systemie Windows® 8.1.
 • Po zaktualizowaniu do systemu Windows® RT 8.1 na ekranie startowym nie jest wyświetlany kafelek pulpitu.
Uwaga: Jeśli zmienisz język swojego systemu operacyjnego podczas procesu aktualizacji, wszelkie oprogramowanie na twoim komputerze zostanie utracone. Na przykład, jeśli język twojego bieżącego sytemu operacyjnego to chiński, i podczas aktualizacji zmienisz wersję językową na angielską, po zakończeniu procesu aktualizacji twój komputer będzie zawierał wyłącznie podstawowy system operacyjny, bez żadnych innych aplikacji. Będzie wtedy konieczne wykonanie ręcznej instalacji pożądanego oprogramowania.

3. Ograniczenia programów

Programy, które należy odinstalować przed aktualizacją

Ze względu na problemy z kompatybilnością oprogramowania, następujące funkcje nie będą działać po aktualizacji komputera.

 • Wstępnie zainstalowane programy:
  McAfee Internet Security, Dragon Assistant, Energy Management, Energy Manager, Express Cache, Idealife, Intelligent Touchpad 2.0, Lenovo MagicShare, Lenovo Solution Center (poniżej wersji 1.1.008), Lenovo Transition, User Guide, YouCam, Lenovo Smart Update, Dolby Home Theater itd.
 • Uwaga: Ze względu na problemy ze zgodnością program McAfee Internet Security zostanie odinstalowany podczas wykonywania aktualizacji. Z tego powodu należy ręcznie pobrać i zainstalować ponownie ten program w systemie Windows® 8.1. W przypadku jakichkolwiek problemów z aktywacją należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

Jeśli system Windows® 7 został najpierw zaktualizowany do systemu Windows® 8, a następnie do systemu Windows® 8.1, następujące wstępnie zainstalowane programy nie będą działać.

 • Wstępnie zainstalowane programy:
  Energy Management, OneKey Recovery, Intelligent Touchpad, Office 2010 Starter, Idea life, InstantReset, BootShield, User Guide Common Tool, RapidDrive, McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security, Smart Shutdown itd.

Programy, które należy odinstalować przed aktualizacją

Niektóre programy powinny być odinstalowane lub zaktualizowane przed aktualizacją do Windows® 8.1. W przeciwnym wypadku proces aktualizacji może zakończyć się niepowodzeniem. Sprawdź, czy na twoim komputerze zainstalowany jest któryś poniższych programów. Jeśli tak, odinstaluj lub zaktualizuj program przed aktualizacją swojego komputera.

Uwagi:
 • Poniższa lista oprogramowania dotyczy wszystkich modeli przeznaczonych do aktualizacji. Twój komputer może jednak nie zawierać wszystkich z wymienionych poniżej programów.
 • Dla bezpieczeństwa należy odinstalować ze swojego komputera wszystkie programy znajdujące się na poniższej liście. Jednakże nie wszystkie programy wymienione poniżej będą powodować problemy po aktualizacji, zależy to od konkretnego modelu.
 • Poniższa lista aplikacji została przedstawiona w stanie „jak jest”. Należy zachować ostrożność w przypadku programów innych firm, które nie zostały zainstalowane wstępnie na komputerze.
 • Lenovo nie gwarantuje, że wszystkie funkcje i operacje opisane w dokumentacji firm Lenovo lub Microsoft będą działać lub że nie będą ograniczone.

A

Absolute Reminder, AccuWeather for Windows® 8, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Amazon Toolbar

B

Baidu FM, Baidu JP IME, Baidu PCFaster, BestBuy, BIGFLIX, Books Store, BootShield, Business Contact Manager

C

China weather, Ctrip Travel

D

Dete, Dictionary, Douguo Cook, Dragon Assistant, Dolby Home Theater

E

eBay Metro, eMusic, Encyclopaedia Britannica, ENEM, Energy Management, Energy Manager, Evernote, Experience the Lenovo Ideapad Yoga, ExpressCache, Extent Game Desktop

F

f Music, FishingJoy

G

Go Movie, Google Chrome, Google Toolbar

H

Hao123 setting, Haozip + PictureKing, Harbor Story II, Hoop Legend, Hot Pepper Gourmet

I

Idealife, Ifilter, InstantReset, Intel AppUp(R) Center, Intel Fast Flash Standby (iFFS), Intelligent Touchpad 2.0, iQiyi

J

Jaran Japan, JJ Poker

K

Kaspersky Internet Security, Kindle, KingSoft anti-virus, Kingsoft Browser, KingSoft Dictionary, Kingsoft KDrive, Kingsoft Office, KNOWHOW APP centre, KNOWHOW Movies

L

Leader Tech registration, Lenovo Active Protection System(APS), Lenovo cloud shield (AT), Lenovo Cloud Storage by SugarSync, Lenovo Companion, Lenovo EE Boot Optimizer, Lenovo English, Lenovo Experience Improvement, Lenovo Games, Lenovo MagicShare, Lenovo Motion Control, Lenovo Motion Control 2.0, Lenovo Passport Service, Lenovo safe navigation, Lenovo Settings, Lenovo Smart Update, Lenovo Smart Voice, Lenovo Solution Center, Lenovo Support, Lenovo Transition, Lenovo TV Player, Lenovo Voice Control, Lenovo Welcome, Lenovo WWAN CM, LenovoAppWiz, LenovoCloudShield, Live TV

M

McAfee Internet Security, McAfee Security Advisor, Media Show, Microsoft Office Suit (2003, 2007, 2010, 2013), Microsoft Security Essentials

N

Netflix, Nitro Pro 8, Norton Internet Security

O

OneKey Recovery, OneKey Theater, ooVoo

P

PC Care, Phone Companion, Photo Service (PrintEase), PhotoDirector, Photoservice Desktop “Photoservice Desktop for DE, Photo Show”, Picasa, PlayMovie, PointMMO, PokeTalk, Pokki, Power2Go, PowerDirector, PowerDVD

Q

QQ, Quick Start

R

R.I.C. (Robust Intelligent Companion), rara.com, Ruyitao

S

Shopping Lenovo, Sina weibo, Skype, Smart ShutDown, StageLight, SugarSync Manager, SUUMO, SymSlient

T

Taobao Shopping, TCS Bank, Times Online, Touch Games (Lenovo Tycoon, Lenovo Air Hockey, Lenovo Texas Hold’em, Lenovo Roulette), txtr ebooks

U

User Guide Common Tool

V

VeriFace Pro

W

Windows Live Essentials

Y

Yahoo Deals, Yahoo! Japan, Yamada Denki, Yoga Camera Man, Yoga Chef, Yoga Picks, Yoga Photo Touch, YouCam

Z

ZCOM Haokan, Zinio

4. Aktualizacja do systemu Windows® 8.1

Przed aktualizacją do systemu Windows® 8.1

 • Upewnij się, że twój bieżący system operacyjny jest przeznaczony dla tej aktualizacji.
  Uwagi:
 • Upewnij się, że utworzono kopię zapasową plików i danych z komputera na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, takim jak zewnętrzny dysk twardy, dysk CD lub DVD, pamięć flash USB lub sieciowe urządzenie pamięci masowej.
 • Wymagania systemowe dla systemu Windows® 8.1

  System Windows® 8.1 doskonale działa na tym samym sprzęcie, który obsługuje system Windows® 8:

  • Procesor: 1 GHz lub szybszy
  • RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa)
  • Wolne miejsce na dysku systemowym: 16 GB (wersja 32-bitowa) lub 20 GB (wersja 64-bitowa)
  • Karta graficzna: urządzenie graficzne Microsoft DirectX 9 ze sterownikiem WDDM

  Dodatkowe wymagania związane z określonymi funkcjami:

  • Aby przejść do sklepu Windows Store oraz pobrać i uruchomić aplikacje, wymagane jest połączenie internetowe oraz ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768.
  • Aby przyciągać aplikacje, wymagany jest ekran o rozdzielczości co najmniej 1366 x 768.
  • Dostęp do Internetu (mogą się z tym wiązać opłaty pobierane przez usługodawcę internetowego).

Procedury aktualizacji

Firma Microsoft oferuje dwie opcje aktualizacji do systemu Windows® 8.1: aktualizacja ze starszej wersji systemu Windows i czysta instalacja.

Aktualizacja

Jeśli twoja bieżąca wersja systemu Windows może zostać zaktualizowana, być może uda się zachować twoje dotychczasowe pliki, ustawienia, konta użytkowników i programy. Aktualizację można wykonać poprzez sklep Windows Store lub przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Aby wykonać aktualizację online poprzez sklep Windows Store:

 1. Zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu Windows, aby system Windows® 8.1 stał się widoczny w sklepie Windows Store.
 2. Przejdź do sklepu Windows Store i kliknij opcję Download (Pobierz), aby pobrać system Windows® 8.1.
 3. Po pomyślnym pobraniu systemu i odinstalowaniu niezgodnych aplikacji wykonaj instalację.

Aby wykonać aktualizację przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej:

 1. Uruchom swój komputer normalnie. Włóż dysk aktualizacji Windows® 8.1 lub inny nośnik z pakietem aktualizacji. Uruchom plik setup.exe, aby uruchomić kreatora aktualizacji.
 2. Wybierz opcję Go online to install updates now (Przejdź do trybu online, aby zainstalować teraz aktualizacje) (zalecane). Opcja ta pojawia się tylko w przypadku, gdy komputer jest połączony z Internetem.
 3. W razie potrzeby wprowadź klucz produktu, aby aktywować system Windows.
 4. Zaznacz pole wyboru I accept the license terms (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Wybierz elementy, które chcesz zachować, takie jak Windows settings (ustawienia systemu Windows), personal files (pliki osobiste) lub apps (aplikacje), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację. Jeśli zostanie wyświetlony raport zgodności, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym raporcie.
Uwagi:
 • Aby uruchomić komputer bezpośrednio z dysku aktualizacji lub urządzenia pamięci masowej, włóż ten nośnik i uruchom ponownie komputer. Kiedy pojawi się logo Lenovo, przejdź do systemu BIOS, aby otworzyć menu wyboru urządzenia rozruchowego. Wybierz napęd optyczny lub urządzenie pamięci masowej jako pierwszej urządzenie rozruchowe.
 • Jeśli wybierzesz aktualizację przez Internet, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaktualizować poprzez sklep Windows Store. Jeśli aktualizacja poprzez sklep Windows Store nie powiedzie się ze względu na problem z połączeniem sieciowym, może być konieczne przywrócenie systemu przy użyciu funkcji OneKey Recovery (OKR) lub Push Button Reset (PBR), co spowoduje utratę danych użytkownika.

Czysta instalacja

Jeśli twoja bieżąca wersja systemu Windows nie może być zaktualizowana lub chcesz całkowicie zastąpić swój bieżący systemu operacyjny, możesz wykonać czystą instalację.

Niektóre modele obsługują wyłącznie czystą instalację jako metodę aktualizacji.

Aby wykonać czystą instalację:

 1. Wykonaj kroki od 1 do 4 powyższej procedury aktualizacji przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
 2. Wybierz opcję Keep nothing (Nic).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać instalację. Po zakończeniu instalacji system operacyjny Windows zostanie zaktualizowany do systemu Windows® 8.1.
Uwagi:
 • W przypadku aktualizacji systemu Windows® 7 lub systemu 32-bitowego może nie być zapewniana obsługa sterowników niezależnego dostawcy oprogramowania (Independent Hardware Vendor, IHV) lub niezależnego dostawcy oprogramowania (Independent Software Vendor, ISV).
 • Czysta instalacja usuwa wszystkie twoje programy i ustawienia. Musisz ręcznie zainstalować swoje programy po zakończeniu instalacji. Będzie także konieczne ręczne zainstalowanie wszystkich niezbędnych sterowników sprzętowych dla nowego systemu operacyjnego.
 • Proces aktualizacji może zająć dwie godziny lub dłużej w zależności od szybkości pobierania przez sieć, konfiguracji systemu oraz łącznej liczby programów wymagających aktualizacji lub ponownej instalacji.
 • Do poprawnego działania komputera wymagane są określone narzędzia dla notebooka lub sterowniki urządzeń. Te narzędzia i sterowniki urządzeń różnią się w zależności od modelu komputera. Pobierz je i przygotuj przed rozpoczęciem aktualizacji.

5. Przywracanie systemu Windows® 8

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, należy przywrócić system do stanu sprzed rozpoczęcia aktualizacji przy użyciu narzędzia OneKey Recovery (OKR) lub Push Button Reset (PBR). Poniżej opisano procedurę przywracania systemu Windows® 8.

Wymagania wstępne

Aby przywrócić system, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musi istnieć wstępnie zainstalowany system OEM.
 • Musi być dostępny obraz kopii zapasowej systemu Windows® 8.

OneKey Recovery

Aby przywrócić partycję systemową przy użyciu narzędzia OneKey Recovery (OKR):

 1. Otwórz system Lenovo OneKey Recovery.
 2. Kliknij opcję System Recovery (Przywracanie systemu). Komputer zostanie uruchomiony ponownie w środowisku przywracania.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić partycję systemową do oryginalnego stanu lub wcześniej utworzonego punktu kopii zapasowej.

Przywracanie - PBR

Aby przywrócić partycję systemową przy użyciu narzędzia Push Button Reset (PBR):

 1. Otwórz panel funkcji.
 2. Wybierz kolejno opcje SettingsChange PC settings Update and recoveryRecoveryRemove everything and reinstall Windows (UstawieniaZmień ustawienia komputeraAktualizacje...OdzyskiwanieUsuń wszystkie dane i ponownie zainstaluj system Windows), aby otworzyć narzędzie PBR.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować komputer do ustawień fabrycznych.
Uwagi:
 • Po wykonaniu aktualizacji klawisz lub przycisk odzyskiwania może nie działać. W takim przypadku należy ręcznie uruchomić proces odzyskiwania.
 • Nie można przywrócić oryginalnego systemu Windows® RT. Na komputerze pozostanie system Windows® RT 8.1.

6. Pomoc techniczna

Aby dowiedzieć się więcej o plikach do pobrania związanych z Windows i o aktualizacjach, przejdź na stronę: Download Windows® 8.1 Preview.

Sterowniki, aplety sprzętowe i aplikacje (które mogły zostać odinstalowane przed aktualizacją) są dostępne online pod adresem: http://www.lenovo.com/support/windows8.1.

7. Znaki towarowe

Następujące terminy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Lenovo w Polsce i/lub innych krajach.

Lenovo
IdeaPad

Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft Company w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.