Uppgradera till Windows 7 från Windows® Vista® på ThinkPad®- och bärbara Value Line-datorer - Allmänt

Det här dokumentet innehåller instruktioner för uppgradering av datorns operativsystem till Microsoft® Windows® 7 från det förinstallerade Microsoft Windows Vista®. Observera att Lenovo® inte garanterar att alla funktioner och operationer som beskrivs i Lenovos eller Microsofts dokumentation kommer att fungera eller är fria från begränsningar. Uppgraderingen kan ta 30 minuter till 120 minuter ungefär, beroende på datorns konfiguration och det totala antalet program som behöver uppgraderas eller installeras. Det finns specifika verktyg och drivrutiner som behövs för att datorn ska fungera optimalt. Dessa verktyg eller drivrutiner kan skilja sig från en datormodell till en annan. Hämta och se till att ha dem tillgängliga före uppgraderingen. Vissa måste installeras på bärbara datorer som Windows 7 ska installeras på. På Lenovos webbplats http://www.lenovo.com/support finns specifika verktyg och enhetsdrivrutiner.

Innan du uppgraderar till Windows 7

 1. Innan du uppgraderar datorn till Windows 7, bör du uppdatera datorns BIOS och drivrutiner. Annars kanske inte Windows 7 fungerar korrekt. Gå till Lenovos webbplats för assistans på http://www.lenovo.com/support att hämta och installera den senaste BIOS-versionen och drivrutiner för ditt system.
 2. Om datorns operativsystem är Windows Vista, uppgraderar du det till Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
 3. Uppgradera så många program som möjligt. Detta kan hjälpa dig att undvika problem under uppgraderingen. Information om programbegränsningar finns i Programbegränsningar vid uppgradering till Windows 7 på ThinkPad- och bärbara Value line-datorer.
 4. Viktigt! Avinstallera följande program eller drivrutiner innan du uppgraderar. Annars kommer du att stöta på problem antingen under eller efter uppgraderingen.
 5. - Diskeeper
  - Intel® PROSet/Wireless WiFi Software
  - Lenovo Fingerprint Software
  - McAfee-Antivirus

 6. Se till att du redan har säkerhetskopierat dina filer och data på datorn till en extern lagringsenhet, t.ex. en extern hårddisk, DVD eller CD, USB-flashminne, eller nätverkslagringsenhet.
 7. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet med en fast Ethernet-anslutning under hela uppgraderingen. Windows 7 kan automatiskt hämta drivrutiner och uppdateringar under uppgraderingen.

Uppgradera till Windows 7

Om du vill uppgradera operativsystemet till Windows 7, gör du följande:

 1. Sätt i en Windows 7 skiva (DVD) i den optiska enheten och låt AutoRun starta-Windows 7 installationsguiden, eller kör filen setup.exe från DVD om AutoRun inte startar.
 2. Klicka på Installera nu på skärmen Installera Windows.
 3. Klicka på Hämta de senaste uppdateringarna för installationen från Internet (rekommenderas) i fönstret Hämta viktiga uppdateringar för installationen.
 4. I fönstret Licensvillkor läser du noga igenom licensvillkoren. Dessa licensvillkor är mycket viktiga för Windows 7. Kontakta Microsoft för att klargöra eventuella frågor eller problem. Om du accepterar klickar du på Jag accepterar licensvillkoren och klickar på Nästa för att fortsätta.

  Obs! Du måste godkänna licensvillkoren för att uppgradera till Windows 7.

 5. Klicka på Uppgradera så genereras kompatibilitetsrapporten. Spara dokumentet så att du lätt kan hitta det senare. Denna rapport redovisar antalet program som inte är kompatibla med Windows 7, liksom alla de drivrutiner och installerade program som kan behöva uppdateras efter att Windows 7 installerats.
 6. Se till att avinstallera de program som är blockerade från uppgradering. Om du får en varning om att vissa systemfiler fortfarande används kan du starta om datorn så att problemet åtgärdas. Borttagningen kan inte fortsätta förrän problemet har avhjälpts. Borttagning av Intel PROSet/Wireless WiFi Software kan orsaka detta problem.
 7. Klicka på Nästa för att fortsätta. Windows 7 installeras automatiskt. Under processen kommer datorn att starta om automatiskt flera gånger.
 8. Efter flera automatiska omstarter öppnas fönstret Ange Windows-produktnyckel för. Ange den 25-siffriga Windows 7-produktnyckeln, som finns på Windows 7-installationsskivan. Du kan låta alternativet Automatiskt aktivera Windows när jag är online vara valt. Annars kommer du regelbundet att bli ombedd att aktivera Windows under de kommande 30 dagarna, och aktiveringen är obligatorisk. Klicka på Nästa för att fortsätta.
 9. I fönstret Skydda din dator och förbättra Windows automatiskt väljer du Använd rekommenderade inställningar för att fortsätta.
 10. Välj din tidszon och ställ in datum och tid. Klicka sedan på Nästa.
 11. Om fönstret Anslut till ett trådlöst nätverk öppnas, väljer du önskat trådlöst nätverk. Klicka på Nästa om du vill använda det trådlösa nätverket. Annars klickar du på Hoppa över och går vidare.
 12. Om du har valt ett trådlöst nätverk eller anslutit till ett fast Ethernet-nätverk, kommer du att uppmanas att välja nätverksplats. Välj lämplig plats i nätverket för att fortsätta.
 13. Windows 7 startar.
 14. Hämta och installera en ny version av ThinkVantage® System Update och installera Windows 7-kompatibla drivrutiner och verktyg.