ThinkPad-batteriet kommer inte att laddas eller urladdas och ger felmeddelandet "Irreparable Damage" (Skada som ej kan repareras)

Observera: Detta program har löpt ut den 1 september 2009. Informationen som tjänar som referens.

Tecken på fel
Ett litet antal ThinkPad-användare har rapporterat att de fått ett felmeddelande om "Irreparable Damage" (Skada som ej kan repareras) på batteriet. Om du har fått ett meddelande om skada som inte kan repareras på datorns batteri kan du klicka här för att köra Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget). Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) anger om batteriet slutat fungera av denna orsak och, om så är fallet, får du anvisningar om vart du ska gå för att begära ett ersättningsbatteri.

Obs: Detta har ingen anknytning till tidigare återkallningar för produktsäkerhet och utgör inte en säkerhetsrisk.

För att se exempel på hur detta felmeddelande ser ut, klicka på länkarna nedan.

Visa felmeddelandet som visas av Message Center (Meddelandecenter)


Felmeddelandebubbla från Message Center (Meddelandecenter)

Felmeddelande från Message Center (Meddelandecenter)

Visa felmeddelandet som visas av Power Manager (Strömhanteraren)

Felmeddelande från Power Manager (Strömhanteraren)

Felmeddelande från Power Manager (Strömhanteraren)

Visa felmeddelandet som visas i Taskbar (Aktivitetsfältet)
Felmeddelandet noll procent från Taskbar (Aktivitetsfältet)

Felmeddelandet 84 procent från Taskbar (Aktivitetsfältet)


Lösning
  • Om batteriet har slutat fungera, använd Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) för att bestämma om du har rätt till en ersättning. Om du har rätt till en ersättning får du automatiskt anvisningar om vart du ska gå för att begära en ersättning.
  • Lenovo tillhandahåller endast ersättning för batterier som slutat fungera på grund av detta problem. Lenovo kommer att ersätta dessa batterier som slutat fungera i upp till 6 månader efter utgångsdatum för batteriets garanti.
  • Om du inte skickas vidare till en annan webbplats med ytterligare anvisningar ska du tillfälligt stänga av brandväggsprogrammet och köra verktyget igen.

Obs: Endast en mycket liten procentandel av batterierna kommer att sluta fungera på grund av detta.


Om Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget):

  • Du måste vara uppkopplad till denna webbplats på den dator som du vill kontrollera. Det batteri som slutat fungera måste vara insatt i den dator som du vill kontrollera.
  • Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) överförs automatiskt till systemet och kontrollerar batteriet. Verktyget tas bort automatiskt när det inte längre behövs.

Ytterligare information
Visa Frequently Asked Questions (Vanliga frågor)
1. Ett meddelande om "irreparable damage to the battery" (skador på batteriet som inte kan repareras) visas på datorskärmen. Vad betyder detta felmeddelande?
A. Det betyder att det inte längre går att ladda eller urladda batteriet. Detta är ett permanent fel på batteriet, men det är inte en säkerhetsfråga.

2. Vad orsakade detta problem?
A. Intern detektering i batteriet bestämde att batteriet inte laddades på rätt sätt och deaktiverade batteriet. Detta problem kan göra att vilket batteri som helst slutar fungera, men det är mer sannolikt att vissa batterier slutar fungera.

3. Vad gör Lenovo åt detta problem?
A. Om batteriet har slutat fungera på grund av detta problem kommer Lenovo att ersätta det kostnadsfritt. Använd Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) för att bestämma om du har rätt till en ersättning. Lenovo kommer att ersätta dessa batterier som slutat fungera i upp till 6 månader efter utgångsdatum för batteriets garanti.

4. Vad gör batteritillverkaren åt detta problem?
A. Tillverkaren av dessa batterier har gjort förbättringar på batteriet som kommer att bidra till att eliminera detta problem. Endast en mycket liten procentandel av batterierna kommer att sluta fungera på grund av detta.

5. Kan jag få ett ersättningsbatteri trots att batteriet inte slutat fungera?
A. Nej. Endast en mycket liten procentandel av batterierna som har risk för detta fel kommer att sluta fungera, så vi erbjuder endast ersättning för batterier som slutat fungera.

6. Mitt batteri har slutat fungera. Vad ska jag göra?
A.
  • Om batteriet slutat fungera och du har fått ett meddelande om skada som inte kan repareras, klicka här för att köra Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget). Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) anger om batteriet slutat fungera av denna orsak och, om så är fallet, får du anvisningar om vart du ska gå för att begära ett ersättningsbatteri.
  • Om batteriet inte slutat fungera behöver du inte göra någonting vid detta tillfälle. Endast batterier som slutar fungera på grund av denna orsak ger rätt till ersättning. Lenovo kommer att ersätta dessa batterier som slutat fungera i upp till 6 månader efter utgångsdatum för batteriets garanti.
7. Utgör detta problem en säkerhetsrisk?
A. Nej.

8. Vilka ThinkPad-modeller påverkas av detta problem?
A. Lägg märke till att endast en mycket liten procentandel av datorerna som anges i tabellen nedan kommer att sluta fungera på grund av detta problem.
ThinkPad-modell FRU-artikelnummer
R60, R60e, T60, T60p 92P1137, 42T5246

X60, X60s

92P1167, 93P5027, 42T5248,
92P1171, 93P5029, 42T5249
X60 Tablet 42T5208, 42T5251
Z60m, Z61e, Z61m, Z61p 92P1127, 42T5244
Z60t, Z61t 92P1121, 42T5257,
92P1125, 42T5243


9. Battery Verification Tool (Batteriverifieringsverktyget) angav att jag inte har rätt till ett ersättningsbatteri. Varför inte?
A. För att ha rätt till ett ersättningsbatteri måste du uppfylla följande villkor:

  • Batteriet måste redan ha slutat fungera på grund av felet Irreparable Damage (Skada som inte kan repareras).
  • Batteriets FRU-artikelnummer måste finnas på listan som gäller för utökad garanti som visas i modell/dellistan på denna sida.
  • Batteriet får inte vara äldre än 6 månader efter utgångsdatum för batteriets garanti.