เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการด้านล่าง:

Chinese - Simplified Tagalog / Filipino Korean
Chinese - Traditional French Malaysian
Danish Hebrew Portuguese
German Hindi Swedish
Spanish Italian Thai
Finnish Japanese    

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ Lenovo

ขณะนี้ Lenovo ให้ข้อเสนอในการรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี เนื่องมาจากการเรียกคืนแบตเตอรี่สองครั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืนหรือไม่ การเรียกคืนนี้ทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน โดย Lenovo จะรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทดแทนแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียกคืนแบตเตอรี่ รวมถึงคำถามที่พบบ่อย และหมายเลขของเครื่องและหมายเลขอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ให้คลิกด้านล่างนี้

Expand or Collapse this section รายละเอียดในการเรียกคืนแบตเตอรี่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2007
 
Expand or Collapse this section รายละเอียดในการเรียกคืนแบตเตอรี่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2006
 
Lenovo ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดจากปัญหานี้ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
divider_355x1.gif

ใช้โซลูชันอัตโนมัติของเรา
หากต้องการใช้งานโซลูชันอัตโนมัติของเรา ท่านจะต้องเรียกดูหน้าเว็บนี้โดยใช้โน้ตบุ๊กพีซี ThinkPad หากแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืน ตัวเลือกการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนจะปรากฏขึ้น

คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียกใช้งานโซลูชันอัตโนมัติ หรือคลิกที่ คำแนะนำพิเศษ หากท่านต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอน

Determine if your battery is being recalled ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืนหรือไม่

หมายเหตุ:
หากท่านเรียกใช้งานโซลูชันอัตโนมัติอีกครั้ง Lenovo Battery Program - InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น
คำแนะนำในการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่

รุ่น ThinkPad R51e และ R52
รุ่น ThinkPad R60 และ R60e
รุ่น ThinkPad T43 และ T43p
รุ่น ThinkPad T60
รุ่น ThinkPad X60 และ X60s
รุ่น ThinkPad Z60m
รุ่น ThinkPad Z61e, Z61m และ Z61p

หากแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งานโน้ตบุ๊กพีซีของท่านอย่างปลอดภัย:
  1. ปิดเครื่อง
  2. ถอดแบตเตอรี่ออก
  3. เสียบอะแด็ปเตอร์ AC เข้ากับตัวเครื่องและปลั๊กไฟ
หากท่านต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม โทรศัพท์ไปหา ศูนย์สนับสนุนลูกค้า ในภูมิภาคของท่าน


คำแนะนำพิเศษในการใช้โซลูชันอัตโนมัติ
  1. พิมพ์หน้าเว็บนี้ออกมา เพื่อที่ท่านจะได้อ่านขั้นตอนต่อไปนี้ตามไปด้วย ขณะที่โซลูชันอัตโนมัติทำงาน
  2. หลังจากที่ท่านได้พิมพ์คำแนะนำออกมาแล้ว ให้เรียกใช้งานโซลูชันอัตโนมัติ
  3. กล่อง File Download: Security Warning จะปรากฏขึ้น ให้เลือก Run (หากท่านต้องการเลือก Save ท่านจะต้องจำตำแหน่งให้ได้ว่าบันทึกไฟล์ไว้ที่ใด จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้นเพื่อเรียกใช้งาน) หน้าต่างแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น หน้าต่างนี้จะแสดงความคืบหน้าในการดาวน์โหลดไฟล์
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หน้าต่างโต้ตอบจะถามว่า "Do you want to run this file?" ให้เลือก Run
  5. หน้าต่าง InstallShield Wizard จะปรากฏขึ้น คลิก Install เพื่อติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ บราวเซอร์ของท่านควรจะเปิดขึ้น และแสดงหน้าจอว่าแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืนหรือไม่
  6. หน้าต่าง InstallShield สุดท้ายจะปรากฏขึ้น คลิก Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

โซลูชันอัตโนมัติจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป้นเพื่อระบุว่าแบตเตอรี่ของท่านถูกเรียกคืนหรือไม่ เมื่อโปรแกรมทำหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าจอบราวเซอร์ของท่านจะปรากฏขึ้น โดยหน้าจอจะบอกท่านว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนหรือไม่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน ตัวเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนจะปรากฏขึ้น

Expand or Collapse this section คำแนะนำในการถอนการติดตั้งโซลูชันอัตโนมัติ