Välj det språk du föredrar från nedanstående lista:

Kinesiska - Förenklad Tagalog / Filippinska Koreanska
Kinesiska - Traditionell Franska Malaysiska
Danska Hebreiska Portugisiska
Tyska Hindi Svenska
Spanska Italienska Thailändska
Finska Japanska    

Bäste Lenovo-kund

Lenovo erbjuder just nu gratis utbytesbatterier med anledning av två orelaterade batteriåterkallelser. Klicka här för att fastställa om ditt batteri har återkallats. För att värna om allmänhetens säkerhet erbjuder Lenovo sina kunder gratis utbytesbatterier för alla återkallade batterier.

Klicka nedan för ytterligare information om båda batteriåterkallelserna, inklusive vanliga frågor och information om vilka system och artikelnummer som berörs.

Expand or Collapse this section Information om batteriåterkallelsen den 1 mars 2007
 
Visa eller dölj detta avsnitt Information om batteriåterkallelsen den 28 september 2006
 
Lenovo beklagar de olägenheter som dessa problem givit upphov till. Leverans av kvalitetsprodukter har alltid varit och kommer även i fortsättningen att vara vår viktigaste uppgift.

Automatiserad lösning

Du kan avgöra om ditt batteri är inkluderat i någon av dessa återkallelser med hjälp av vår automatiserade lösning.

Om du vill använda vår automatiserade lösning måste du: Ha en aktiv anslutning till Internet när du visar denna sida. Batteriet måste vara installerat i en ThinkPad bärbar dator. Obs! Det kan hända att du måste tillfälligt ändra systeminställningar, t.ex. Pop-up blocker, brandvägg osv. för att den automatiserade lösningen ska kunna installeras på din ThinkPad.

Om ditt batteri berörs av någon av återkallelserna, visas de alternativ som finns för batteriutbytet när den automatiserade lösningen har slutförts.
Klicka på länken nedan för att starta den automatiserade lösningen. Eller klicka på särskilda anvisningar, om du föredrar att få stegvisa anvisningar.

Fastställa om ditt batteri återkallas Klicka här för att fastställa om ditt batteri återkallas

Obs!
Om du kör den automatiserade lösningen igen, visas guiden InstallShield för Lenovo Battery Program.
Anvisningar för borttagning och installation av batteri
   
Systemen ThinkPad R51e och R52
Systemen ThinkPad R60 och R60e
Systemen ThinkPad T43 och T43p
SystemenThinkPad T60
Systemen ThinkPad X60 och X60s
Systemen ThinkPad Z60m
Systemen ThinkPad Z61e, Z61m, och Z61p

Kontakta ditt lokala kundsupportcenter om du vill ha ytterligare hjälp.

Särskilda anvisningar för vår automatiserade lösning
  1. Skriv ut denna sida så att du kan följa anvisningarna medan den automatiserade lösningen körs.
  2. Starta den automatiserade lösningen när du har skrivit ut anvisningarna.
  3. Rutan Filnedladdning: Säkerhetsvarning visas. Välj Kör. (Om du föredrar att välja Spara, måste du notera platsen där du sparade filen och sedan dubbelklicka på filen för att öppna den.) Ett fönster, som visar hur nedladdningen av filen fortskrider, visas.
  4. När nedladdningen är slutförd, öppnas en dialogruta som frågar "Vill du köra denna fil?" Välj Kör.
  5. Fönstret för guiden InstallShield visas. Klicka på Installera för att installera den automatiserade lösningen. Din webbläsare bör öppnas och visa en sida som anger om ditt batteri berörs eller inte.
  6. Det sista fönstret för InstallShield visas. Klicka på Slutför för att slutföra installationen.

Den automatiserade lösningen hämtar den information som behövs för att fastställa om ditt batteri berörs av återkallelsen. När denna uppgift är slutförd öppnas din webbläsare. Sidan som visas anger om ditt batteri behöver bytas ut eller inte. Om batteriet återkallas, visas alternativen för batteriutbyte.

Visa eller dölj detta avsnitt Anvisningar för avinstallation av den automatiserade lösningen