PoprzedniNastępny
  Rozdział 03
  Aplikacje
 
 
3-1 Kalkulator
3-2 Kalendarz
3-3 Aparat
3-4 Zegar
3-5 Poczta e-mail
3-6 Galeria
 
Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.
 
3-1 Kalkulator
 
Aby uruchomić kalkulator, stuknij opcję Kalkulator na liście aplikacji.
 
3-2 Kalendarz
 
Aby otworzyć kalendarz, stuknij opcję Kalendarz na liście aplikacji.
 
Nowe wydarzenie kalendarza

Stuknij w widoku Kalendarz, aby utworzyć nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie można także utworzyć stukając i przytrzymując określony czas w widoku Tygodnia lub Dnia.

 
Zarządzaj wydarzeniami kalendarza

Można przełączać się między widokiem Dzień, Tydzień, Miesiąc oraz Terminarz, stukając odpowiednią kartę u góry strony.
Widok Dzień: Stuknij i przytrzymaj wydarzenie w widoku Dzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.
Widok Tydzień: Stuknij i przytrzymaj wydarzenie w widoku Tydzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.
Widok Miesiąc: Zarządzaj wydarzeniami w widoku tygodnia z widoku Miesiąc, dotykając dowolną datę w widoku miesiąca.
Widok Terminarz: Stuknij, aby wyświetlić wydarzenia w zakresie dat.

 

UWAGA: W dowolnym widoku aplikacji Kalendarz można łatwo powrócić do bieżącego dnia/tygodnia/miesiąca, stukając przycisk DZISIAJ u góry strony.

 
3-3 Aparat
 

Stuknij pozycję Aparat na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs aparatu.
W tym interfejsie można wykonać następujące czynności:

 
Przełącz aparaty

Tablet jest wyposażony w aparat przedni/tylny. W interfejsie zdjęcia/filmu wideo stuknij , aby przełączać pomiędzy aparatem przednim i tylnym.

 
Przełącz tryby aparatu

W tablecie dostępnych jest kilka trybów aparatu. Na interfejsie aparatu dotknij , by przełączać między trybami HDR, Panorama, MAV, Automatyczne wykrywanie scenerii, zdjęcie uśmiechu itp.

 
Zdjęcia
Robienie zdjęć

W interfejsie zdjęć stuknij zrób zdjęcie, aby wykonać zdjęcie.

Stuknij menu, aby ustawić właściwości aparatu.
Ekspozycja
Efekt koloru
Tryb sceny
Balans bieli

Pamięć masowa
 
Wyświetlanie zdjęć
Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie zdjęć, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.
 

Lokalizacja zapisu zdjęć
Wszystkie wykonane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji Galeria. Stuknij opcję AlbumyGaleria na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć. Zdjęcia można przeglądać według Albumów, Lokalizacji lub Godziny.

 
Wideo
Nagrywanie wideo
Stuknij w interfejsie filmów wideo, aby rozpocząć nagrywanie, lub stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
 

Wyświetlanie wideo
W prawym dolnym rogu interfejsu aparatu będzie wyświetlana miniatura ostatniego nagrania wideo. Stuknij obraz, aby otworzyć odtwarzacz wideo.

 
Zdjęcia panoramiczne
Wykonywanie obrazów panoramicznych

W interfejsie zdjęć panoramicznych stuknij opcję zrób zdjęcie, aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego. Powoli poruszaj tabletem. Ponownie dotknij , aby zakończyć wykonywanie zdjęcia. Cała scena objęta panoramą będzie uchwycona na jednym zdjęciu.

 
Wyświetlanie zdjęć
Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie panoramy, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.
 

Lokalizacja zapisu zdjęć
Wszystkie wykonane zdjęcia panoramiczne zostaną zapisane w aplikacji Galeria. Stuknij opcję Galeria albumów na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć.

 
3-4 Zegar
 

Aby otworzyć zegar, stuknij opcję Zegar na liście aplikacji.

Aby dodać alarm, stuknij opcję , a następnie opcje menu > Dodaj alarm. Po zakończeniu edycji alarmu stuknij opcję OK, a następnie zaznacz pole wyboru przed godziną alarmu, aby uruchomić alarm.

Aby ponownie uruchomić już ustawiony alarm, zmień status alarmu z na , stukając go.

Gdy alarm zostanie wyemitowany, przeciągnij alarm do obszaru , aby go wyłączyć, lub do obszaru , aby opóźnić go o dziesięć minut.

 
3-5 Poczta e-mail
 

Aby korzystać ze skrzynki odbiorczej w tablecie, wymagana jest obsługa sieci. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Stuknij opcję E-mail na liście aplikacji.
 
3-6 Galeria
 

Stuknij opcję Galeria albumów, aby otworzyć aplikację Zdjęcia i wyświetlić zdjęcia zapisane w tablecie. Na stronie głównej aplikacji Zdjęcia w lewym górnym rogu zdjęcia są wyświetlane automatycznie jako Albumy. Można wybrać sposób wyświetlania zdjęć według Albumów, Lokalizacji lub Godziny.

 
Rozdział 02: Łączenie się z Internetem Rozdział 04: Ustawienia